Skal bli verdens mest miljøvennlige innendørs skianlegg

- 2. juli 2016

Når SNØ står ferdig i 2019 vil den være verdens mest miljøvennlige innendørs skianlegg.

Det er viet mye tid til å utarbeide miljøvennlige løsninger til SNØ og Lørenskog Vinterpark. Særlig har det blitt fokusert på energibesparende tiltak. Den planlagte isbreen vil både gi de aller beste skiforholdene i tillegg til å være miljøvennlig og bruke minimalt med energi.

OVERSKUDDSENERGI: Foreløpige beregninger viser at overskuddsenergi som kan overføres fra kuldeproduksjonen til andre bygninger og nyttes av disse, blir mellom 5.000.000 kWh til 6.000.000 kWh/år. Det tilsvarer det årlige forbruket til omlag 300 husholdninger.

 ”Plusshus”

Gjennom hele planleggingsprosessen har det vært viktig for Selvaag å velge løsninger som reduserer anleggets totale energiforbruk.

– Isolert sett vil SNØ forbruke energi til kjøling, tekniske anlegg, lys og heiser. Men i samvirke med andre bygg i Lørenskog Vinterpark, vil SNØ faktisk levere mer energi enn den blir tilført, forklarer prosjektleder fra Selvaag, Lars P. Thorbjørnsen.

Gjenvinning av energi, og samvirke mellom byggene i Vinterparken er en sentral oppgave for utviklerne. For å minimere energiforbruket velges løsninger som reduserer forbruket, og som gjenvinner energi og samvirker mellom byggene i parken. Tiltakene har blitt prioritert slik:

  1. Redusere varmebehov og kjølebehov ved passive tiltak (isolasjon, tetthet, varmegjenvinning).
  2. Effektivisere og redusere forbruket av elektrisk energi.
  3. Optimalisere energiproduksjon og samvirke mellom bygg.
  4. Synliggjøre og måle forbruk pr. bruker.
ENGASJERT I MIJØ: Lars P. Thorbjørnsen er prosjektleder for Lørenskog Vinterpark og har ansvaret for bygningsmassen og infrastruktur. Foto: Privat

Overskuddsvarme fra kjølemaskiner

Thorbjørnsen påpeker at utbyggingen av området naturligvis vil innebære et større energiforbruk enn å la naturen være i fred.

– I realiteten innebærer SNØ at det etableres en enorm varmepumpe. Den gir et positivt energitilskudd som kan nyttiggjøres i øvrige bygninger i Lørenskog Vinterpark, sier Thorbjørnsen.

Forsyner boliger og hotell med overskuddssenergi

Anleggets kjølemaskiner vil distribuere overskuddsenergi i form av varmt vann videre ut i Vinterparken. Dette vil forsyne boliger, hotell, og øvrig bygningsmasse som har et stort energibehov hele året.

– Løsningen vi har utviklet for kjøling av hallen vil ha et lavt karbonutslipp og gi et godt miljøfotavtrykk for hele Lørenskog Vinterpark, forklarer Thorbjørnsen.

Tilsvarer 300 husholdninger

Foreløpige beregninger viser at overskuddsenergi som kan overføres fra kuldeproduksjonen til andre bygninger og nyttes av disse, blir mellom 5.000.000 kWh til 6.000.000 kWh/år. Det tilsvarer det årlige forbruket til omlag 300 husholdninger.

 

 NORGES NYE ISBRE: Området vi skal bygge på er det ideelle stedet å bygge en skihall. Skihallen ligger på et grunnfjell av gneis og i 2013 fikk vi bekreftet at grunnforholdene gjør det mulig å skape en permanent isbre direkte på grunnfjellet. Når vi etablerer en isbre får vi de beste skiforholdene og et miljøvennlig og lavt energiforbruk. Skihallen blir verdens mest miljøvennlige innendørs skianlegg.
NORGES NYE ISBRE:
Området vi skal bygge på er det ideelle stedet å bygge en skihall. SNØ ligger på et grunnfjell av gneis og i 2013 fikk Selvaag bekreftet at grunnforholdene gjør det mulig å skape en permanent isbre direkte på grunnfjellet. Når det etableres en isbre får man de beste skiforholdene og et miljøvennlig og lavt energiforbruk.
På nyåret skjer det ting

Snik til deg ett av de få årspassene som legges ut til en uansvarlig lav pris. Testkjøring før åpning og fripass til åpningsfesten høres vel heller ikke så dumt ut?

Registrer deg, så får du et forsprang når det braker løs.